BMW 530e M Sport <br/><br/>2,090,000 ฿

ปี 2017
สีขาว เบาะน้ำตาล
เครื่องยนต์เบนซิน + ปลั๊กอินไฮบริด (ไฟฟ้า)
เลขไมล์ 79,XXX

BMW 330e M Sport <br/><br/>2,290,000 ฿

ปี 2020
สีดำ เบาะน้ำตาล
เครื่องยนต์เบนซิน+ปลั๊กอินไฮบริด(ไฟฟ้า)
เลขไมล์ 42,XXX

BMW 330e M Sport <br/><br/>2,290,000 ฿

ปี 2020
สีน้ำเงิน เบาะดำ
เครื่องยนต์เบนซิน+ปลั๊กอินไฮบริด(ไฟฟ้า)
เลขไมล์ 62,XXX

BMW 330e Sport <br/><br/>1,290,000 ฿

ปี 2017
สีขาว เบาะแดง
เครื่องยนต์เบนซิน+ปลั๊กอินไฮบริด(ไฟฟ้า)
เลขไมล์ 115,XXX

BMW 330e Sport <br/><br/>1,350,000 ฿

ปี 2018
สีดำ เบาะแดง
เครื่องยนต์เบนซิน+ปลั๊กอินไฮบริด(ไฟฟ้า)
เลขไมล์ 83,XXX