BMW 530e M Sport <br/><br/>1,950,000 ฿

ปี 2018
สีเทา เบาะน้ำเงิน
เครื่องยนต์เบนซิน + ปลั๊กอินไฮบริด (ไฟฟ้า)
เลขไมล์ 79,XXX

BMW X5 45e M Sport<br/><br/> 3,850,000฿

ปี 2021
สีดำเบาะน้ำตาล
เครื่องยนต์เบนซิน+ปลั๊กอินไฮบริด
เลขไมล์ 26,XXX

BMW X5 45e M Sport<br/><br/> 3,590,000฿

ปี 2020
สีดำเบาะน้ำตาล
เครื่องยนต์เบนซิน+ปลั๊กอินไฮบริด
เลขไมล์ 84,XXX

BMW X5 45e M Sport<br/><br/> 3,850,000฿

ปี 2020
สีขาว เบาะน้ำตาล
เครื่องยนต์เบนซิน+ปลั๊กอินไฮบริด
เลขไมล์ 2X,XXX